Om OIT

Oslo Internasjonale Teater 2009 – 2018

Oslo Internasjonale Teater var et prosjekt som løp fra 2009 – 2018. OIT oversatte internasjonal samtidsdramatikk som ikke tidligere hadde vært spilt i Norge, og framførter disse stykkene som iscenesatte lesninger. Vi arrangerte også workshops og andre arrangementer relatert til spredning og utvikling av dramatikk, med fokus på internasjonal utveksling.

OIT var et tilbud til dem som var interessert i samtidsdramatikk og ønsket å oppdage nye dramatikere og skuespill, det være seg teatre, frie grupper eller teaterskapere på utkikk etter stykker å sette opp, dramatikere som ønsker inspirasjon til sitt eget arbeid eller vanlige teaterpublikummere som ønsker å se verk som ikke tidligere har vært gjort i Norge. Vi benyttet vårt brede internasjonale nettverk i arbeidet med å oppdage dramatiske verker.

OIT mottok Heddaprisen 2011 i kategorien Særlig kunsterisk innsats.

Oslo Internasjonale Teater ble startet som et samarbeid mellom Imploding Fictions (www.implodingfictions.com) og Michael H. Sciarrone / Teatersirkus (www.teatersirkus.no) i 2009. De siste årene var det Imploding Fictions som drev OIT.

OIT ble avviklet i 2018 av forskjellige årsaker, hovedsaklig fordi Imploding Fictions så behovet for å rette fokus mot andre kunstneriske prosjekter. Vi takker alle som har bidratt til OIT i de ni årene prosjektet eksisterte.

Kunstnerisk ledelse
Øystein Ulsberg Brager (daglig leder og regissør)
Philip Thorne (regissør og dramaturg)

Imploding Fictions’ styre 2018
Øystein Ulsberg Brager (styreleder)
Elisabet Hagli Aars (nestleder)

Espen D. Hjort (styremedlem)
Philip Thorne (styremedlem)
Marie Ulsberg (styremedlem)
Mika Ore (styremedlem)
Ben Noble (styremedlem)

Tidligere styremedlemmer
Kristine Rui Slettebakken (nestleder 2014 – 2017)
Toril Solvang (styremedlem / vara 2012 – 2016)
Birgitte Strid (styremedlem 2012)
Michael H. Sciarrone (styremedlem 2010 – 2011)

Imploding Fictions er medlem av Danse- og Teatersentrum og Assitej Norge.

Imploding Fictions tolererer ikke trakassering eller overgrep av noen art. Våre produksjoner og prosjekter skal være et trygt sted å jobbe for alle.

IFLogoBlaa

Reklamer