European Theatre Encounter

IMG_0102

Som en del av Theatre Café Europe 2014-2015 har OIT vært med på å arrangere European Theatre Encounter, et møtepunkt for teaterinteressert ungdom fra hele Europa. Rundt 50 17 – 26-åringer på begynnelsen av sin teaterkarriere møttes i Berlin på GRIPS Theater til en uke med workshops der de ble delt inn i fire grupper som hver tok for seg en av tekstene utviklet gjennom European Writers Lab.

Kunstnerisk leder for OIT, Øystein Ulsberg Brager, ledet workshopen som utforsket den norske teksten, Satellites in the Night Sky av Kristofer Blindheim Grønskag. De norske deltakerne kom alle fra Nordic Black Xpress.

Du kan lese mer om European Theatre Encounter på theatrecafe.eu.

Photo above: Gudrun Arndt

IMG_6632Øysteins workshop group explored the possibilities of sound on stage and formed a band for the one off performance at the end. The band was named Joni and the Elephants after the main character in the play. They also made band photos. Photo: Øystein U. Brager